Rad 1 na 1 je definitivno najefikasniji vid rada sa klijentima. Jer se kombinuju mentorstvo, edukacija i coaching, kako bi se najefikasnije postigli rezultati.

Neke od najčešćih tema na konsultacijama su:
- Da li je ova biznis ideja dobra?;
- Da li da uložim svoju ušteđevinu u ovaj biznis?;
- Ne znam gde sam se zaglavila...;
- Formiranje cene usluge/proizvoda (strah od visoke cene);
- Hiljadu ideja odjednom i kako da se odlučim za pravu?;
- Biznis strategija, da znam kuda idem i gde želim da stignem;
- Marketing strategija, kako i koju vrstu marketinga treba da radim za sebe ili za svoj brend;
- Kako da pravim odgovarajuć sadržaj za svoj brend?;
- Kako delegirati bez straha od toga da ću ugroziti svoj posao;
- Optimizacija poslovanja...

Ukoliko imaš neki od ovih ili slične probleme, piši mi na mejl!

Konsultacija košta 100e i traje 75 minuta. Nakon više od 200 održanih konsultacija uvideo sam da je to vreme savršeno za zaokruživanje jedne teme.